Το έργο του στούδιου ZMIST.PRO για τα κοινά προβλήματα της ιστορίας του ελληνικού και του ουκρανικού λαού – η καταπίεση και η απέλαση στην «αυτοκρατορική Ρωσία“, η καταπίεση στη Σοβιετική Ένωση, η σημερινή αντιμετώπιση του εισβολέα στην Ανατολική Ουκρανία.

Творение студии ZMIST.PRO об общих проблемах истории украинского и греческого народов – угнетение и депортация в “царской России”, репрессии в СССР, нынешнее противостояние агрессору на востоке Украины. Канал создателей фильма: https://goo.gl/dEZUko

 

Advertisements