uwc_logo

5 December 2016

MEDIA RELEASE
uwc_human_rights

The Ukrainian World Congress (UWC) calls upon the international community to support a resolution of the General Assembly of the United Nations (UN) as initiated by Ukraine, on human rights violations in Crimea.

The resolution, to be considered in December 2016, condemns the abuses and discrimination against the residents of the illegally occupied Crimea, including Ukrainians, Crimean Tatars and persons belonging to other ethnic and religious groups, by the Russian occupation authorities; and urges the Russian Federation to uphold all of its obligations under applicable international law.

The UWC appeals to Ukrainian organizations worldwide and all friends of Ukraine to join in raising awareness of the significance of this resolution.

“The Ukrainian World Congress urges all UN member states to support this resolution on human rights violations in Crimea which recognizes the territorial integrity of Ukraine, including the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, and the Russian Federation as an occupier,” stated UWC President Eugene Czolij.

More information on the human rights situation in Crimea is available on the UWC website.

The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has a network of member organizations and ties with Ukrainians in 53 countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization with special consultative status.
5 грудня 2016 р.

 ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликає міжнародне співтовариство підтримати резолюцію Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН) про порушення прав людини в Криму, яку ініціювала Україна.

Резолюція, яку будуть розглядати в грудні 2016 р., засуджує знущання та дискримінацію з боку російських окупаційних владних структур щодо жителів незаконно окупованого Криму, включно й українців, кримських татар та осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп, та закликає Російську Федерацію дотримуватися всіх своїх зобов’язань згідно з чинним міжнародним правом.

СКУ спонукає українські організації всього світу та всіх друзів України приєднатися до підвищення обізнаності про значення цієї резолюції.

“Світовий Конґрес Українців закликає всі держави, члени ООН, підтримати цю резолюцію про порушення прав людини в Криму, що визнає територіальну цілісність України, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, та Російську Федерацію як окупанта,” – заявив Президент СКУ Евген Чолій.

Більше інформації про ситуацію про права людини в Криму можна знайти на веб-сайті СКУ.

СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ має мережу складових організацій та зв’язків з українцями у 53 країнах. Заснований у 1967 р., СКУ в 2003 р. був визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом.
Advertisements