Από την ομιλία του Ουκρανού αναλυτή και διπλωμάτη Αλεξάντερ Χαρά στην ημεριδα «Ευρωπαϊκή ασφάλεια: Ανατολική Ευρώπη – Ουκρανία – Ελλάδα. Σύγχρονες διεθνές σχέσεις. Προοπτικές και επιπτώσεις για την παγκόσμια ασφάλεια» που πραγματοποιήσε στις 25 Νοεμβρίου 2016 η Κοινότητα της ουκρανικής διασποράς στην Ελλάδα και των Ελλήνων φιλοουκρανών “Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη” σε συνεργασία με της παγκόσμιας φήμης διεθνολόγο, στρατηγικό αναλυτή, ειδικό σε θέματα παγκόσμιας ἀσφάλειας Δρ. Αθανάσιο Ε. Δρούγο.

Виступ українського аналітика та дипломата Олександра Хари на конференції «Європейська безпека: Східна Європа – Україна – Греція. Сучасні міжнародні відносини. Перспективи та наслідки для світової безпеки”, яку провела 25 листопада 2016 року Асоціація української діаспори в Греції та філоукраїнців греків “Українсько-Грецька Думка” у співпраці з міжнародним стратегічним аналітиком, фахівцем з питань міжнародної безпеки доктором Атанасом Е. Другосом.

Advertisements