Tags

, , , ,

Η Ρωσία είχε συνειδητά προγραμματίσει επιθετικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων εκ των προτέρων προγραμματισμένο πληροφοριακό πόλεμο, για να διευκολύνει την επίτευξη των στρατιωτικών της στόχων.

Το ακόλουθο δήλωσε η αναπληρώτρια επικεφαλής του τμήματος αντικατασκοπευτικής προστασίας στον τομέα της πληροφοριακής ασφάλειας της SBU Γούλια Λαπούτινα κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Η υβριδική (πληροφοριακή) επιθετικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι απαντήσεις της Ουκρανίας”, την οποία οργάνωσε μια διεθνή πληροφοριακή κοινοπραξία «Bastion» στο πρακτορείο ειδήσεων “Ουκρινφορμ“.

Россия сознательно планировала ведение агрессивной войны против Украины, в том числе было заранее спланировано проведение информационной войны для содействия достижения военных целей.

Об этом заявила заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина во время организованного международным информационным консорциумом «Бастион» круглого стола в Укринформе на тему: «Гибридная (информационная) агрессия РФ. Ответы Украины”.

«Службой безопасности Украины и прокуратурой АР Крым продолжается досудебное расследование по факту развязывания Российской Федерацией гибридной войны против Украины. В настоящее время собраны доказательства, которые соответствуют диспозиции части 1 статьи 437 Уголовного кодекса Украины, а именно — планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий. Это преступление относится к категории преступлений против мира. Беспрецедентность данного производства проявляется в том, что расследование преступлений, предусмотренных этой статьей, означает доведение сознательного планирования агрессивной войны России против Украины», — заявила она.

Как сообщила представитель СБУ, составляющими этого планирования были «обоснования идеи войны, разработка ее политической концепции, предварительное планирование средств ведения войны, склонение населения соответствующих регионов Украины к ненависти к другим регионам Украины, а также действия, направленные на устранение препятствий для вторжения на территорию Украины».

Рядом с этим в спецслужбе сообщили, что также будет расследовано и непосредственное развязывание агрессивной войны, признаками которой являются, в том числе, попытки РФ уничтожить идеологические препятствия для начала гибридной агрессии, что «очень важно в контексте гибридной войны».

«Впервые собраны и проанализированы факты, свидетельствующие о применении Российской Федерацией против Украины не только физических агрессивных действий, но и заблаговременно спланированной информационной войны, которая способствовала решению военных целей Российской Федерацией в ущерб безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявила Лапутина.

По ее словам, одним из факторов, которые могут свидетельствовать о спланированности действий руководства РФ по устранению препятствий для развязывания агрессивной войны против Украины», является внесение изменений в законодательство России, в том числе в Военную доктрину, благодаря которым расширяются права на применение военной силы за рубежом».

«В частности, статья 22 Военной доктрины РФ предусматривает, что РФ считает правомерным применение вооруженных сил, других военных органов и войск, в том числе, для обеспечения защиты своих граждан за пределами РФ», — отметила заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ .

Кроме того, сказала она, в развитие этих положений в течение последних 10 лет российскими учеными разрабатывался другой концепт — «так называемая необходимость защиты соотечественников за рубежом».

«Одновременно мы все были свидетелями агрессивной информационной кампании в АР Крым по пропаганде так называемого «русского мира», который позиционировался российскими идеологами, как концепция международного трансгосударственного содружества, якобы объединенного причастностью к РФ и лояльностью к русскому языку», — сообщила Лапутина.

По ее словам, «русской мир» рассматривается не только как культурная и историческая идея, но и как политическая доктрина.

«Анализ идеологических конструкций, встроенных в понятие «русской мир», сопоставление их с конкретными фактами, событиями в современной украинской истории, особенно в Крыму, дает основания полагать, что правовая база РФ, стратегия и приоритеты национальной безопасности России, конкретные действия военно-политического руководства этого государства сознательно направлены на принудительное возвращение Украины в сферу геополитического влияния РФ в ущерб суверенитету, территориальной целостности и безопасности Украины», — подчеркнула представитель СБУ.

Она добавила, что еще в 2007 году именно для практической реализации политической доктрины и стратегии «русского мира» указом президента РФ был основан одноименный фонд, учредителями которого стали МИД и Министерство науки и образования РФ. При этом правление фонда предназначалось непосредственно президентом РФ и источником финансирования выступал российский госбюджет.

«В течение 2008-2012 годов фондом было создано в Украине более 10 «русских» центров. Их география также показательна. В частности, первые из них были созданы в АР Крым — это Севастополь и Симферополь, затем также добавились юго-восточные регионы Украины — Луганск, Донецк, Харьков, Одесса. Их руководителями по согласованию с кураторами из РФ назначались представители бывшей советской Компартии или антиукраински настроенные жители», — сообщили в СБУ.

По данным украинской спецслужбы, указанные центры использовались спецслужбами РФ для подготовки идеологической подоплеки для формирования у населения негативного отношения к Украине путем применения манипулятивных технологий, искривление исторических событий, унижение достоинства украинцев, формирование общественного мнения о якобы преимуществе восстановления российской империи и возвращения Крыма в состав России .

Кроме того, фондом «Русский мир» был основан в Крыму фестиваль «Великое русское слово», который «стал фактически площадкой для предварительного постепенного приготовления населения полуострова к положительному восприятию вторжения российских войск в Крым, путем манипуляции общественного сознания граждан Украины о якобы освободительном характере агрессивного вторжения, и последующей аннексии полуострова».

Согласно СБУ, период подготовки к военному вторжению сопровождался активным применением спецслужбами РФ специальных информационных и информационно-психологических операций против Украины, в частности, созданием, администрированием, искусственным наращиванием посещаемости и популярности антиукраинских и пророссийских групп в украинском сегменте российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники «.

«Непосредственному осуществлению информационной войны РФ против Украины способствовало также закрепление в статье 82-й Стратегии нацбезопасности РФ тезисов об особом значении для обеспечения безопасности России развития общественной, гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на территории государств-участников СНГ и регионах, граничащих с ними. Этим фактически легитимизировался с точки зрения национального законодательства РФ инструментарий для реализации политической доктрины «русского мира», которая по своей сути стала обоснованием идеи войны против Украины и легла в основу политической концепции развязывания агрессивной войны РФ против Украины», — отметила заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ.

http://i-army.org/ru/sbu-zibrala-dokazy-shho-kreml-10-rokiv-planuvav-agresiyu-v-ukrayini/

Advertisements