Tags

, ,

Η επιθετική χώρα Ρωσία όχι μόνο στέλνει “αυτοιδενυπάρχουν” στο κατεχόμενο Ντονμπάς και προμηθεύει τους τρομοκράτες με όπλα, αλλά και με βάρβαρο τρόπο λεηλατεί την παράνομα προσαρτημένη Κριμαία.

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από τα 25 μουσεία της ΕΣΣΔ, οι Γερμανοί εξήγαγαν περίπου 1 εκατομμύριο 400 χιλιάδες αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία η Ρωσία δεν κουράζεται να υπενθυμίζει. Όμως σήμερα η Ρώσικη Ομοσπονδία ακολούθησε τον ίδιο δρόμο – δραστηριοποιημένη στο έδαφος της ουκρανικής Κριμαίας. Τα πιο πολύτιμα αντικείμενα φεύγουν για υπέρογκα ποσά στη μαύρη αγορά των αρχαιολόγων και εγκαθίστανται σε ιδιωτικές συλλογές εκατομμυριούχων από τη Ρωσία και άλλες χώρες. Διαβάστε περισσότερα στο OBOZREVATEL.

Страна-агрессор Россия не только отправляет “ихтамнетов” на оккупированный Донбасс и снабжает террористов оружием, но и варварски грабит аннексированный Крым.

https://www.obozrevatel.com/crime/rossiya-grabit-kryim/amp.htm?__twitter_impression=true

Во время Второй мировой войны из 25 музеев СССР немцы вывезли около 1 млн 400 тысяч объектов культурного наследия, о чем Россия не устает напоминать. Однако сегодня РФ пошла по тому же пути – орудуя на территории украинского Крыма. Ценнейшие артефакты уходят за баснословные деньги на черном рынке археологов и оседают в частных коллекциях миллионеров из России и других стран. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Президент Академии наук РФ Александр Сергеев в феврале 2018 не постеснялся заявить, что “российские ученые стали обладателями огромных богатств” путем проведения многочисленных археологических раскопок на территории Крымского полуострова. Общее количество объектов культурного наследия, которые были добыты во время археологических раскопок только в ходе реализации проекта строительства моста через Керченский пролив и обследования Черноморской акватории, превысило миллион единиц!

“Мы стали обладателями огромных богатств, которые извлекаются и извлекаются” – президент Академии наук РФ Александр Сергеев о раскопках в Крыму, 8 февраля 2018 г.

Незаконные археологические раскопки на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, которые осуществляет РФ, противоречат целому ряду нормативных актов, принятых Генассамблеей ООН и ЮНЕСКО. Что уж говорить о вопиющем попрании законодательства Украины. Однако страну-оккупанта ничто не останавливает.

Несмотря на декларации РФ о том, что все найденные в ходе археологических раскопок артефакты передаются для хранения в крымские музейные учреждения, реально проконтролировать качество/количество добытых артефактов, как и то, куда они были вывезены, очень трудно.

Факты добычи и вывоза объектов культурного наследия зафиксированы в докладах ЮНЕСКО “Ситуация в Автономной Республике Крым (Украина)” ( “Follow-up of the situation in the Autonomous Republic of Crimea (Ukraine)”) от 8.08.2017 и от 9.03.2018. В частности зафиксирован факт вывоза части музейной коллекции картинной галереи им. И. Айвазовского. (г. Феодосия) в Третьяковскую галерею (г. Москва).

Значительное увеличение Россией количества “археологических исследований”, в том числе подводных, на Крымском полуострове после его оккупации непосредственно связано с реализацией РФ ряда крупных инфраструктурных проектов.

Это строительство так называемого энергомоста и магистрального газопровода (Краснодарский Край – Крым), транспортного перехода через Керченский пролив (“Керченского моста”), автомобильной дороги “федерального значения” по маршруту Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (так называемая “трасса Таврида”).

На предыдущих этапах реализации каждого из вышеперечисленных проектов были проведены археолого-изыскательские работы. Результаты исследований были открыто представлены на тематических конференциях и в публикациях профессиональных изданий РФ. Еще раз повторим: оккупантам неизвестно, что такое стыд.

Как сообщил источник OBOZREVATEL в аннексированном Крыму, львиная доля артефактов вывозится вовсе не для того, чтобы стать экспонатами в музеях РФ.

“Сначала найденные сокровища вывозят в РФ, а уже оттуда – в другие страны. Риски берут на себя посредники. Это черный рынок археологии. Коллекционеры готовы платить баснословные деньги за то, чтобы прикоснуться к вечности. Наше же культурное наследие цинично разворовывается. Могу сказать одно: львиная доля находок оказывается в руках российских миллионеров”, – рассказал источник.

КТО УЧАСТВУЕТ В НЕЗАКОННЫХ РАСКОПКАХ

1. Так называемое Государственное бюджетное учреждение Республики Крым “Черноморский центр подводных исследований”. Центр был создан еще в 2012 году, а после аннексии Крыма был незаконно отчужден РФ и перерегистрирован в соответствии с “законодательством” страны-агрессора.

За годы оккупации “Черноморским центром” был проведен ряд археологических раскопок в акватории Крымского полуострова.

2. Институт истории материальной культуры Российской академии наук

Отдел охранной археологии ИИМК РАН участвовал в работах на объектах в зоне строительства так называемого энергомоста Кубань-Крым и автомобильных подходов к Керченскому мосту.

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры “Государственный Эрмитаж”

В июне 2014 года в Москве во время проведения международной выставки “Интермузей-2014” между представителям Херсонесского историко-археологического музея-заповедника (в декабре 2014 года был перерегистрирован, а название – изменено) и представителями “Государственного Эрмитажа” был подписан Договор о научном и культурном сотрудничестве.

Подписантами выступили директор ФГБУК “Государственный Эрмитаж” Михаил Пиотровский и Леонид Жунько (в период с 7.07.2011 по 11.02.2015 – директор музея-заповедника “Херсонес Таврический” ).

Договором, в частности, было предусмотрено проведение научных археологических исследований на территории генуэзской крепости Чембало (Балаклава) и на территории городских кварталов Северного района Херсонесского городища; проведение консервационных работ на исследуемых участках; участие в создании проектов экскурсионного обслуживания на местах проведения раскопок и др.

На начало археологического сезона 2014 года Министерством культуры страны-оккупанта было выдано 15 открытых писем на проведение археологических раскопок на территории заповедника “Херсонес Таврический”. Но Херсонесом дело, конечно, не ограничилось.

Уже в октябре 2015 года в Эрмитаже (г. Санкт-Петербург, Россия), в рамках выставки “На земле грифона. Античная археология Эрмитажа в Крыму” были выставлены находки, обнаруженные археологами миссии музея в районе г .Керчь в 2014-2015 годах.

Также проводились незаконные раскопки археологических объектов на территории г.Старый Крым (Солхат). Руководителем экспедиции был Марк Крамаровский.

4. “Русское географическое общество”

Всероссийская общественная организация, основанная в 1845 году, изначально декларировала своей целью “распространения географических знаний о России”. На данный момент, общество функционирует как организация, которая занимается рядом “просветительских географических, природоохранных, археологических проектов”. Председателем Попечительского совета организации является президент России Владимир Путин, а президентом общества – министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Так называемое “крымское отделение” ВОО “Русское географическое общество” “возродилось” 5 апреля 2014 года. Председателем отделения был избран декан географического факультета так называемого Крымского федерального университета им. В. И.Вернадского Борис Вахрушев.

С начала “восстановления” своей работы крымское отделение общества активно участвовало в различных пропагандистских акциях, которые камуфлируются под просветительские, природоохранные, экологические мероприятия, международные конференции.

Например, в мае 2017 года отделением общества было организовано проведение выставки “Русская Православная Церковь и Дом Романовых после Революции 1917 года (1917-2017)”. В октябре 2016 года для крымских школьников сотрудниками был прочитан ряд лекций о работе общества “Люди разные, а страна одна” и т.д.).

Крымское отделение “общества” активно участвует в организации и проведении незаконных археологических раскопок на территории АР Крым и г.Севастополь, а также занимается рекрутированием волонтеров для участия в подводных раскопках (июль 2018 года – античный город “Акра”).

5. Институт археологии Российской академии наук

На территории Крымского полуострова с 2016 года, в рамках выполнения подготовительных работ по проекту строительства так называемой трассы Таврида, археологические работы проводила Крымская новостроечная археологическая экспедиция (руководитель – Сергей Внуков – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела классической археологии ИА РАН).

С весны 2017 экспедиция обследовала около 300 км участков под строительство так называемой трассы Таврида. В работе незаконной экспедиции принимали участие сотрудники ряда научных учреждений – ИА РАН, ИИМК РАН, Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск), Историко-археологического музея-заповедника “Неаполь Скифский” (г.Симферополь), специалисты археологических учреждений Краснодарского края РФ.

(Продолжение следует…)

Редакция благодарит Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины за помощь в подготовке материала.